Moba to jsou systémy budoucnosti v oblasti řízení pracovních strojů

Aktualita MOBA

moba řídící technika pracovních strojů

07/2019
- Nový vážící systém

Firma MOBA přišla s novým systémem pro vážení při nakládání. Velmi rychlé zjištění a protokolování nakládaného materiálu nejen pro fakturaci, ale hlavně pro nepřetěžování nákladních aut.

NOVATRON VISION 3D

SYSTÉM ŘÍZENÍ EXKAVÁTORU ŠPIČKOVÉ ÚROVNĚ.

EKONOMICKÝ, VÝKONNÝ a FLEXIBILNÍ

linka moba řízení strojů obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Systém Novatron Vision 3D

Řízení strojů na staveništích ve 3D se stále více stává běžnou záležitostí. Namísto vytyčování může řidič číst data měření z obrazovky kontrolního systému stroje. Toto šetří čas, materiál a palivo, urychluje pracovní proces, a zlepšuje jeho kvalitu. Data měření se zpřesňují a výška povrchu či poloha objektu jsou stále k dispozici. Protože výkresy těžebního povrchu jsou stále viditelné, nemůže se s Vision 3D stát, že provedete příliš hluboký zářez, který pak bude nutno zasypávat. Systém rovněž funguje jako tradiční ovládací systém rypadla, což znamená, že pouze jedno zařízení nabízí řešení všech požadavků.

Systém Vision 3D pro exkavátory
obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
VISION 3D – DATA NÁVRHU a SBĚRU

Data návrhu mohou dorazit na staveniště z mnoha různých zdrojů. Tudíž je důležité, aby řídicí systém stroje byl schopen využít výkresy bez časově náročné konverze jejich formátů. Digitální modely terénu se dají přenést do systému v běžných formátech DXF a XML, které jsou podporovány konstrukčními softwary. Body se přenášejí například ve formátu GT nebo CSV, které se dají otevřít a upravovat například v tabulkových editorech.

Po dokončení zakázky se dají sebraná data uložit pro další zpracování. Kódy se mohou použít pro definování kvality dat pro uložení a exportní formáty se dají vybrat tak, aby byly pro příjemce co nejvhodnější. Je snadné přenášet data přímo ze stavebního stroje přes internet.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Využití 3D digitálního modelu terénu

Pokud byl 3D digitální model terénu vytvořen z průřezu projektu a byl přenesen do systému, uvidí řidič v jednom pohledu podélné a příčné profily a rozdíl výšky k povrchu modelu.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Ukládání objektů v terénu

Pomocí systému je rovněž možno provádět pozemní zaměření. Pokud jsou zámé souřadnice polohy lžíce rypadla, dají se použít pro uložení zaznamenávaných dat. Body je možno rozlišit pomocí kódů.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Využití 3D linie

Například středovou čáru silnce je možno namodelovat jako linii 3D, která má číslo stanice. Tímto způsobem může řidič sledovat svou vlastní polohu ve vztahu k čáře ve směru příčném, podélném i výškovém.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Využití dat bodů

Některé objekty lze modelovat pomocí body vytvářeného modelu. Tento systém navádí vozidlo k bodu jak ze strany tak podélně ve vztahu k ráhnu.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Pokud nejsou data k dispozici?

Jednoduché digitální modely terénu se dají vytvořit přímo na staveništi, aniž by byly k dispozici data návrhu. Funkce referenční linie:

"TENTO SYSTÉM JE VÁŠ SYSTÉM"
obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru

VISION 3D je modulární systém pro řízení stavebních strojů, lze ho snadno přenášet z jedoho stroje na druhý. Systém se skládá z čidel stavebních strojů, dat o poloze a měřických dat projektu s pomocí výkonného počítače. S těmito různými přednostmi Vision 3D funguje jako špičkový řídicí systém rypadel. Moderní mobilní spojení umožňuje nejenom vzdálenou podporu, ale i přenos dat mezi strojem a kanceláří.

Sensory CAN busu a výkonný procesor signálů jsou schopny měřit své polohy ve třech osách tisíckrát za sekundu, což poskytuje výsledek měření v reálném čase na obrazovce systému. Rozličné dodatečné moduly rozšiřují systém na řídicí systém 3D, který využívá polohování ze satelitů.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Laserový přijímač

Ve 2D použití se paprsek rotačního laseru vysílá z laserového vysílače, který se dá použít jako referenční úroveň. Když se podvozek stroje pohne, pak přijímač EL2 potřebuje, aby se ho dotkl paprsek pouze na chvilku. Přijímač rovněž umožňuje řízení změn ve výšce způsobené propadem stroje.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Sensor náklonu

Sensor v naklápěné lžíci nebo na naklápěném rotoru umožňuje sledovat veškeré pohyby stroje. Aby bylo možné vyměnit lžíce, je sensor instalován do chráněného místa v nakláněném rotoru. Konektory jsou postaveny tak, že rozpojení buď nakláněného rotoru nebo rychlého upínače je možné, a práce může pokračovat bez vyklápěné lžíce.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
3D balík

Když používáte satelitní polohovací systém, pak poloha a výška stroje je vždycky známa. Prvek GNSS umožňuje svět 3D, ve kterém je možno využít digitální model terénu jakož i linie svázané se souřadnicemi. Určení polohy se děje přes satelity GPS a GLONASS. Základnová stanice zajišťuje přesnost na přibližně dva centimetry. Směr stroje je definován jeho otáčením.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
3D dvojitý balík

Pokud použijete dvě antény, pak znáte i orientaci stroje v každém okamžiku. Tato vlastnost je užitečná třeba při prohrábkách a na objektech, kde je otáčení stroje nemožné. Systém se dvěma anténami se rovněž doporučuje pro stroje s krátkým výkyvem, abyste zlepšili jejich přesnost.

"JSME S VÁMI, AŤ JSTE KDEKOLI"
obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Vzdálený server

Telekomunikační spojení systému Vision 3D umožňuje přenos dat návrhu do stroje, aniž byste museli navštívit staveniště. Data se natáhnou do vzdáleného serveru, odkud si je stroj může stahovat v závislosti na zakázce, na které pracuje. Toto šetří čas a kontrola verzí výkresů je snadnější. Doručení posbíraných dat k dalšímu zpracování zvyšuje interaktivitu. Stiskem několika tlačítek je možno materiál zaměřený v terénu přenést do serveru ve správném formátu.

Konzultační a datový servis

Občas se mohou vyskytnout problémy v datech návrhu nebo v jejich editaci pro použití při řízení strojů. Efektivním způsobem, jak dosáhnout přesných a spolehlivých dat pro řízení stroje, je kontaktovat zástupce firmy Novatron, kteří poskytují rychlý a spolehlivý servis. Tento servis vám rovněž pomáhá s problémy týkajícími se hlášek o zaznamenávaných datech.

obrázek moba vision 3d systém řízení exkavátoru
Spojení se službou Remote Support

Abyste zajistili, že systém využívaný na stroji pracuje správně a spolehlivě, vzdálené spojení založené na internetu umožňuje spojení s kterýmkoli systémem. Takto je možno získat služby suportu, údržby, aktualizace a školení přímo.

Mnohé sistuace je možno vyřešit během několika minut, aniž by bylo nutno navštívit staveniště. Stiskem tlačítka se vyšle volání technickému suportu, který se pak připojí do systému.

Služby údržby a podpory

Podmínky na staveništi jsou náročné, a tudíž výbava musí být odolná a funkční. S naší profesionální organizací a s několika desítkami let zkušeností v tomto oboru nabízíme veškeré služby podpory a údržby. Tyto systémy jsou vyvíjeny, aby vydržely různé podmínky, a vzhledem ke svým kvalitám jsou schopny vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům.

"Nehledejte co umí MOBA. Řekněte co potřebujete a ostatní nechte na MOBĚ……."

Chcete-li kvalitu a preciznost, chtějte MOBU.

 
Logo Moba systémy řízení

© 2012 MOBA.cz - Všechna práva vyhrazena

wd EasyWay