Moba to jsou systémy budoucnosti v oblasti řízení pracovních strojů

Aktualita MOBA

moba řídící technika pracovních strojů

07/2019
- Nový vážící systém

Firma MOBA přišla s novým systémem pro vážení při nakládání. Velmi rychlé zjištění a protokolování nakládaného materiálu nejen pro fakturaci, ale hlavně pro nepřetěžování nákladních aut.

MOBA LASER-MATIC

PŘESNÝ SROVNÁVACÍ SYSTÉM SPOJENÝ S ROTAČNÍM LASEREM.

Přesný srovnávající systém založený na laseru

linka moba řízení strojů obrázek moba laser matic přesný srovnávací systém založený na laseru
Systém Laser-matic

Méně deště, zhoršování kvality půdy, klesající hladina spodních vod a tím i zhoršená suchost země pro růst rostlin, jsou hlavní problémy v udržitelném zemědělství. Proto se klade velký důraz na maximální využití vody pro zavlažování, tak aby se dosáhlo dobrého růstu plodin. Všeobecně se dá říci, že většina farmářů pěstujících obilí, rýži či kukuřici věří tomu, že jejich pole jsou dobře urovnaná a nepotřebují další vyrovnání. Ale při podrobnějším průzkumu se zjistí, že pole nejsou dobře srovnaná a bylo by vhodné to napravit.

Zlepšení využití vody na urovnaném poli se projeví ve větší úrodnosti a je to jedna z možností jak potlačit klesající hladinu spodních vod. Plánovači i politici jsou dobře informováni a motivováni k zavedené dobré strategie a programů pro účinné využívání dostupných vodních zdrojů. Laserové vyrovnávání pozemků je jednou z důležitých technologií pro šetrné využívání vody. Srovnané pole redukuje dobu zavlažování a zvyšuje účinnost nejenom vody ale i ostatních zemědělských vstupů. Výsledky v technologicky vyspělých zemích naznačují, že úspora spotřeby vody může být v rozsahu 25‐30%, úspora času až 30% a výnosy se zvýší o 10‐15%. Rovněž bylo zjištěno, že s laserovým vyrovnáním se zvýšila o 2‐3% sklizňová plocha na plochých polích a dokonce více na polích se sklonem, protože počet zavlažovacích kanálů se podstatně sníží.

Další přínosy urovnání pozemku

Účinné urovnání pozemku snižuje práci s určováním výnosů a zvyšuje výnosy a kvalitu úrody. Urovnaný pozemek zlepšuje zavlažování a zjištění úrody, snižuje problémy s plevelem, zlepšuje rovnoměrnost dozrávání plodiny, snižuje dobu na dokončení prací a redukuje množství vody požadované pro přípravu pozemku.

MOBA Laser‐Matic
CO JE TO LASEROVÉ UROVNÁNÍ POZEMKU?

Přesné urovnání pozemku zanamená použít urovnávací systémy založený na laseru.

Nerovnoměrnost povrchu půdy má velký vliv na klíčení, růst a výnos plodin vzhledem k interakci vody s živinami a solemi, a na vzorek distribuce vláhy v ornici. Urovnání pozemku je předpokladem správné agronomické praxe, kdy se dobře hospodaří s půdou i plodinou na ní pěstovanou. Technologie šetřící zdroje se provádějí lépe na dobře urovnaných a navržených pozemcích.

Farmáři toto uznávají a tudíž věnují značnou pozornost řádnému urovnání svých pozemků. Avšak tradiční metody urovnání pozemků jsou nejenom těžkopádné a náročné na čas, ale i mnohem nákladnější. Velice často farmáři na rýžovištích urovnávají svá pole v době, kdy jsou zaplavená. Jiní pozemky napřed vysuší a zkoumají jejich urovnání po zaplavení vodou. Takto se v procesu dobrého urovnání pozemku zmaří spousta vody.

Je všeobecně známo, že většina farmářů aplikuje zavlažovací vodu až do doby, kdy je pozemek plně zavlažen a pokryt tenkou vrstvou vody. Studie naznačují, že značné množství závlahové vody (20‐25%0) se ztratí během této aplikace, protože pole byla špatně navržena a nevyrovnána. Tento problém je obzvlášť patrný na rýžovištích. Nerovnost polí vede k nehospodárnému využití závlahové vody a také zpožďuje obdělávání a zjištění úrody. Neurovnaná pole mají nerovnoměrný vzrůst plodin, zvýšený růst plevele a nerovnoměrné dozrávání plodin.

Všechny tyto faktory mají tendenci přispívat ke snižování výnosů a kvality plodin, což samozřejmě snižuje rentabilitu zemědělské činnosti. Efektivní urovnání pozemku má za cíl optimalizovat využití vody, zlepšit stanovení úrody, snížit dobu zavlažování a nároky na obdělávání plodin. MOBA

obrázek moba laser matic přesný srovnávací systém založený na laseru obrázek moba laser matic přesný srovnávací systém založený na laseru obrázek moba laser matic přesný srovnávací systém založený na laseru obrázek moba laser matic přesný srovnávací systém založený na laseru

"Nehledejte co umí MOBA. Řekněte co potřebujete a ostatní nechte na MOBĚ……."

Chcete-li kvalitu a preciznost, chtějte MOBU.

 
Logo Moba systémy řízení

© 2012 MOBA.cz - Všechna práva vyhrazena

wd EasyWay